Husk alle kravene !

Det er helt afgørende, at du får alle dine krav med inden din erstatningssag afsluttes. Har du glemt et krav, eller alene fået en del af et krav med inden sagen afsluttes overfor forsikringsselskabet, så risikerer du, at du ikke længere kan få det dækket.

Hvis der er krav, der er usikre, eller som der ikke kan tages stilling til for øjeblikket, så er det vigtigt, at der tages et korrekt forbehold overfor forsikringsselskabet således, at du ikke mister retten til at rejse kravet, når der er mulighed for det.

Forældelsen af krav efter en personskade er som hovedregel 3 år, og kommer man senere skal du således forvente, at forsikringsselskabet vil afvise kravet - særligt hvis du kunne have rejst kravet tidligere.

Husk også at kræve renter. Renteniveauet pt. for et erstatningskrav er relativt højt sammenlignet med indlånsrenten i banken, og der er således gode penge at hente ved at være opmærksom på renterne..