Spørg andre !

Er du kommet til skade i trafikken, så kan der rejse sig en lang række spørgsmål af juridisk, lægelige og social karakter.

Hvor længe skal jeg forvente at være sygemeldt ?

Hvilken behandling er den rette ?

Hvorledes sikrer jeg min familie bedst rent økonomisk ?

etc.

Det er centralt, at du får den rette lægelige behandling fra starten. Des bedre et behandlingsforløb du går igennem, des hurtigere kommer du tilbage til dit sædvanlige liv, og des færre vil de juridiske og økonomiske udfordringer være.

Gå derfor i indgående dialog med din læge, kiropraktor eller fysioterapeut og få lagt en plan for behandlingen, som løbende følges nøje.

Økonomisk kan du rejse dit krav overfor forsikringsselskabet efterhånden som det forfalder, og derved sikre, at familiens økonomi ikke skal afvente en endelig afklaring af din helbredsmæssige og sociale situation.

Er der tvivl om det erstatningsretlige vil det altid være en god idé at kontakte en rådgiver, det være sig en advokat, eller anden specialist med kendskab til personskadeerstatning. Efter retspraksis skal forsikringsselskabet betale rimelige advokatudgifter, og mange vælger af samme grund at benytte advokat til at støtte sig gennem processen.