Husk dine egne forsikringer ?

Mange glemmer i skadesforløbet, at de også har en (eller flere) ulykkesforsikringer, der dækker skaden.

Det er væsentligt, at du får anmeldt skaden til alle de forsikringer du har.

Typisk vil forsikringsselskabet ikke kunne færdigbehandle skaden før der er gået 10-12 måneder. Det skyldes, at forsikringsselskabet først vil vurdere sagen, når skaden har stabiliseret sig, og først efter at den skadelidte har færdiggjort et eventuelt behandlingsforløb.

Ganske mange af de gener, som man kan have umiddelbart efter en ulykke forsvinder over tid, og forsikringsselskabet er alene forpligtet til at betale for den varige skade.

Ikke alle varige skader udløser imidlertid erstatning for varigt mén, som er den erstatningspost ulykkesforsikringen dækker. Du skal som minimum have et varigt mén på 5 % eller derover. De mere bagatelagtige gener må du således "leve" med.

Forsikringsselskaberne benytter sig af lægekonsulenter, og deres lægekonsulent vil komme med et bud på méngraden - muligvis efter at du har været undersøgt af en speciallæge - Denne vurdering er du ikke bundet af. Du kan forlange, at Arbejdsskadestyrelsen vurderer din méngrad. Du har også selv mulighed for på Arbejdskadestyrelsens hjemmeside at vurdere din méngrad:

http://www.ask.dk/da/Selvbetjening/Beregn-selv.aspx 

Du kan også være heldig at have en praktiserende læge, som er godt inde i méngrader, og i givet fald vil det være en god idé at høre hvad din læge har af bud på det varige mén.

Endelig vil advokater - som følge af mange års erfaring med sagstypen - ofte kunne give et bud på, om et forsikringsselskabs forslag til méngrad er rimeligt.