Gratis Retshjælp

Det er formålet med denne hjemmeside at give gratis information til alle om erstatningsretlige emner, der knytter sig til personskader opstået ved trafikulykker.

Du kan som bruger af hjemmesiden frit stille os spørgsmål, og så prøver vi at svare så godt som muligt. Det koster ikke noget.

For os er det ligegyldigt hvor i landet du bor !

Skal vi imidlertid til at realitetsbehandle din sag, dvs. holde møder, skrive breve, møde i retten eller lignende, må vi nødvendigvis tage os betalt for det. Du vil imidlertid aldrig få en regning medmindre du på forhånd er blevet informeret om at vort arbejde nu koster penge. Du har nemlig krav på at få et estimat eller overslag på hvad sagsbehandlingen vil koste.

Vi kan dog i langt de fleste sagstyper tilbyde NO Cure - No Pay.

Ofte kan vi få dækket vores honorar hos det ansvarsforsikringsselskab, som er ansvarlig for skaden, og du vil da ikke få nogen regning.

Det er også muligt, at du kan få fri proces eller retshjælp.

 

Udover erstatningsret arbejder vi også med rådgivning og retssager inden for ansættelsesret og strafferet. Vi har også etableret retshjælpshjemmesider inden for disse to områder: www.ansaettelseshjaelpen.dk og www.strafferetshjaelpen.dk.