Retshjælpsdækning gennem andres forsikring.

De færreste advokater arbejder gratis, men heldigvis er de erstatningsretlige regler indrettet således, at hvis der er en ansvarlig skadevolder, hvilket der som udgangspunkt altid vil være, hvis to motorkørertøjer støder sammen, så vil ansvarsforsikringen være forpligtet til at betale et rimeligt advokathonorar.

Denne ordning betyder normalt, at den skadelidte kan få dækket hele sin advokatregning gennem forsikringsselskabet, eller i det mindste størstedelen af den. Hvor meget der dækkes afhænger som hovedregel af, hvor stor en erstatning der udbetales fra selskabet. Des større erstatning des større advokatsalær vil selskabet honorere.

Endlig vil der for visse typer erstatningskrav kunne være mulighed for at få et ligningsmæssigt fradrag for en del af udgiften.

Disse regler indebærer, at den skadelidte i den sidste ende ofte ikke står med en advokatregning som man selv skal betale, eller i hvertfald alene med en mindre del. Mange vælger af samme grund at benytte advokat i disse sager, og derved sikre at man får den korrekte og størst mulige erstatning inden for rimelig tid.