Retshjælp - egen forsikring.

Hvis en skadevolder, et forsikringsselskabet eller en myndighed f.eks. Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen ikke betaler den erstatning, som du er berettiget til, er det nødvendigt at indbringe sagen for retten.

At føre en retssag koster penge. Der er udgifter til retsafgift og evt. bevissikring i form af gebyrer til myndigheder, syn- og skønsforretninger m.m. Desuden vil det ofte være en god ide at købe advokatbistand til at føre sagen. Hertil kommer sagsomkostninger til modparten, hvis du ikke får medhold i sagen.

Inden du indbringer sagen for retten er det derfor en god ide at undersøge om du er berettiget til fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning til sagen.

Fri proces betyder at statskassen afholder dine sagsomkostninger. Retshjælpsforsikring betyder at din egen forsikring betaler - en del - af dine sagsomkostninger.

Retshjælpsforsikring

Langt de fleste af os har en retshjælpsforsikring i vores almindelige forsikringer (kaskoforsikring, familieforsikring, indboforsikring m.m.)

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger til retssager. Der er nogle sagstyper, der ikke er dækket. Det gælder f.eks. sager om ansættelsesforhold (herunder arbejdsskader), straffesager, skattesager, visse sager om skilsmisse-og arvespørgsmål, og inkassosager. Retshjælpsforsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Forhåndstilsagn om dækning under retshjælpsforsikringen skal søges af din advokat. Hvis der er rimelig mulighed for at vinde sagen bør forsikringsselskabet give tilsagn om dækning. Der er ikke nogle økonomiske betingelser, du skal opfylde.

Retshjælpsforsikringen har et dækningsmaksimum på normalt kr. 125.000 pr. sag. Desuden gælder der en selvrisiko på 10 % af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du ikke betale selvrisiko.