Skal jeg bruge advokat ?

Det er ikke noget lovkrav, at man skal bruge advokat. Mange gør det imidlertid, og det skyldes at de erstatningsretlige regler kan være svære at overskue, og at man ikke kan forvente, at forsikringsselskaberne udbetaler den korrekte erstatning. Endvidere udbetaler forsikringsselskaberne heller ikke en erstatningpost, som den skadelidte ikke har rejst. Forsikringsselskaberne har ikke pligt til at oplyse sagen af egen drift, som det er tilfældet med en offentlig myndighed. Glemmer du et erstatningskrav, så kan du altså ikke forvente at forsikringsselskabet gør dig opmærksom på det.

En anden grund til at mange vælger advokat er, at de erstatningsretlige regler indebærer, at der er gode muligheder for at få advokathonoraret dækket helt eller delvist af forsikringsselskabet, og at advokatarbejdet således bliver "gratis" for den skadelidte.

Endelg sker det jævnligt, at den skadelidte ganske enkelt ikke har ressourcer til at behandle sin egen sag. At være sygemeldt tærer på kræfterne, og det kan være en belastning både at skulle kæmpe for at blive rask igen og samtidig kæmpe mod forsikringsselskabet …Den kamp kan roligt overlades til advokaten.