Andre trafikanter

Er du som cyklist, gående eller andet blevet ramt af en bil eller motorcykel, så er der flere måder at opnå personskadeerstatning på.

Sker skaden i forbindelse med, at du er på arbejde, vil skaden som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og om erstatningsmulighederne kan du læse mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Har du - hvilket er tilfældet for det fleste mennesker - en eller flere ulykkesforsikringer, så vil der ofte være en erstatningsmulighed her, idet der vil kunne opnås dækning for et eventuelt varigt mén.

Er du involveret i et sammenstød med et motorkøretøj, så følger det af færdselsloven, at bilernes ansvarsforsikring skal dække skaden, idet der er objektivt ansvar. Bliver du således påkørt bagfra som cyklist, så vil det være den bagfra kommende bils ansvarsforsikring, der vil skulle dække din personskade. Har Politiet været involveret i trafikulykken, vil du kunne få de nødvendige kontaktoplysninger på modpart/forsikringsselskab hos dem.