Trafikulykker i udlandet - sammenstød med udenlandsk bil

Den øgede trafik over grænserne, og den deraf følgende trængsel på vejene giver desværre også anledning til flere trafikulykker.

Kører man galt i udlandet eller har sammenstød med en udenlandsk ejet bil, så er der hjælp at hente hos DFIM.

DFIM står for Dansk Forening for Internatinal Motorkøretøjsforsikring.

DFIM er det danske grønkortbureau, og er oprettet som konsekvens af motorkørertøjsdirektivet.

DFIM behandler også sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer, udveksler forsikringsoplysninger med grønkortbureauer i andre lande og fungerer som erstatningsorgan ved uheld i udlandet. Foreningen fungerer som garant for samtlige udenlandske køretøjer, der forvolder skade i Danmark.

Ved uheld i udlandet indtræder DFIM i sager, hvor skadevolders forsikringsselskab ikke har udpeget en skaderepræsentant i Danmark. Skadelidte skal således rejse sit krav over for erstatningsorganet (DFIM) i stedet for over for repræsentanten.

Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

Eksempel:

En dansk kaskoforsikret bil holder i kø på en tysk motorvej og bliver påkørt af en tysk bil. Bilens eget kaskoforsikringselskab kan gennem DFIM få forsikringsoplysningerne på den tyske bil samt det danske selskab, som repræsenterer det tyske selskab i Danmark. DFIM kontakter det tyske informationskontor for at få disse oplysninger og videregiver herefter oplysningerne til kaskoforsikringsselskabet.
Hvis ejeren af den danske bil (skadelidte) ikke har kaskoforsikring, skal denne selv rette henvendelse til DFIM, hvorefter DFIM giver ejeren oplysningerne.

Er det en tysk bil, der er involveret i en ulykke med en dansk bil i Danmark, så kan det tyske informationskontor rette henvendelse til DFIM, og her få oplyst om den danske skadevolders forsikringsselskab samt det tyske selskab, som repræsenterer det danske selskab i Tyskland.

I visse situationer kan DFIM også indtræde som sagsbehandler og repræsentere den skadelidte, hvis der er problemer med at finde det relevante forsikringsselskab, eller skaden skyldes en ukendt bil.

Du kan læse mere om DFIM på www.dfim.dk