Føreren

Føreren af en bil, der forulykker kan opnå personskadeerstatning på flere måder.

Sker skaden i forbindelse med, at man er på arbejde, vil skaden som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og om erstatningsmulighederne kan du læse mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Har du - hvilket er tilfældet for det fleste mennesker - en eller flere ulykkesforsikringer, så vil der ofte være en erstatningsmulighed her, idet der vil kunne opnås dækning for et eventuelt varigt mén.

Er din bilforsikring tegnet således, at den indeholder en førerdækning, så vil din egen forsikring kunne dække for personskaden. En førerdækning dækker føreren på samme måde som bilens ansvarsforsikring ville have dækket en skade på tredjemand, dvs. der vil kunne opnås dækning af varigt mén, erhvervsevnetab, tandskade mv.

Er du involveret i et sammenstød, så følger det af færdselsloven, at bilernes ansvarsforsikring skal dække skaden, idet der er objektivt ansvar. Bliver du således påkørt bagfra, så vil det være den bagfra kommende bils ansvarsforsikring, der vil skulle dække din personskade. Er det omvendt dig der kører op i en forankørende, så vil der kunne være dækning for din egen personskade gennem den forankørendes ansvarsforsikring.