Passageren

Passageren i en bil, der forulykker kan opnå personskadeerstatning på flere måder.

Sker skaden i forbindelse med, at man er på arbejde, vil skaden som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og om erstatningsmulighederne kan du læse mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

Har du - hvilket er tilfældet for det fleste mennesker - en eller flere ulykkesforsikringer, så vil der ofte være en erstatningsmulighed her, idet der vil kunne opnås dækning for et eventuelt varigt mén.

Er du involveret i et sammenstød, så følger det af færdselsloven, at bilernes ansvarsforsikring skal dække skaden, idet der er objektivt ansvar. Bliver du således påkørt bagfra, så vil det være den bagfra kommende bils ansvarsforsikring, der vil skulle dække din personskade. Er det en soloulykke, dvs en ulykke hvor, der alene er involveret den bil, som du er passagerer i, så vil det være den forulykkede bils ansvarsforsikring, der vil skulle dække din personskade.