Trafikulykker.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater som en informationsside med oplysninger om erstatnings- og forsikringsretlige forhold, der knytter sig til trafikulykker. Da vi jævnligt får forespørgsler fra klienter og andre om disse forhold, har tanken været, at vi nu gennem denne hjemmeside kan give svar på nogle af de typiske spørgsmål, som vi får.

Kan du ikke finde svaret på hjemmesiden, er du velkommen til at sende en forespørgsel til os. Det koster ikke noget. Vi prøver at svare så godt vi kan. Du er også meget velkommen til blot at ringe til os på 33134242, så vil en af vore advokater svare dig.

Hvis du ønsker, at vi herudover skal hjælpe dig med din sag, kan vi desværre ikke gøre det gratis, og du vil få oplyst hvad vor assistance koster inden vi går i gang, ligesom du vil blive informeret om reglerne for at få hjælp gennem retshjælp eller fri proces. På den måde har du mulighed for at overveje, om du ønsker advokatbistand til løsning af din sag. Som du også vil kunne læse på hjemmesiden, så er der gode muligheder for at få advokathonoraret betalt af forsikringsselskabet.

Trafikulykker.dk drives af ansatte hos Rosberg & Haug advokater. Vi har et indgående kendskab til erstatnings- og forsikringsret, retssager og disses behandling.

Hvem er vi