Dødsulykke udløste ikke dobbelterstatning

03.12.2013

Højesteret har taget stilling til spørgsmålet om forsørgertabserstatning til de efterladte børn i den ulykkelige situation, hvor begge forældre dør i en trafikulykke.

Spørgsmålet i sagen var, om det forhold, at begge afgik ved døden skulle udløse en forhøjet erstatning til børnene, eller om erstatningen skulle udmåles efter de sædvanlige regler i erstatningsansvarsloven.

De afdøde efterlod sig 2 børn og et forsikringsselskab havde anerkendt ansvaret for ulykken. Børnenes advokat gjorde gældende, at de særlige omstændigheder ved ulykken burde indebære, at der skulle udbetales dobbelt erstatning, fordi begge forældre eller en af dem  i denne situation måtte anses som værende eneforsørger. Efter erstatningsansvarslovens § 14 skal erstatningen, som efterlevende børn har krav på for tab af forsørger , forhøjes med 100 %, hvis afdøde var eneforsørger.

Højesteret fandt, at en fortolkning af forarbejderne til erstatningsansvarslovens § 14 ikke kunne indebære, at der kunne ske forhøjelse af erstatningen i den foreliggende situation. Det forhold at begge forældre døde ved samme ulykke kunne ikke indebære, at der var tale om en eneforsørgersituation, som beskrevet i § 14.

Landsretten var kommet frem til det samme resultat.

Krav på tabt arbejdsfortjeneste afvist

12.03.2014

Østre Landsret fandt ikke, at der var tilknytning til...Læs mere

Højesteret vurderer grov uagtsomhed hos motorcyklist

13.11.2013

Højesteret giver vide rammer for den grove uagtsomhedLæs mere