Privattegnet invalidepension skulle ikke fratrækkes erstatning for tabt arbejdsfortjenste

22.12.2013

Højesteret stadfæster, at ydelse fra en privattegnet invalidepension ikke skal fratrækkes i kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Vi oplever nogle gange, at forsikringsselskaberne forsøger at nedsætte den skadelidtes erstatning, med synspunkter om ydelser, der skal modregnes.

Nu har Højesteret taget stilling til opgørelsen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I sagen var den skadelidte kommet til skade i en trafikulykke og fik som følge heraf nedsat sin erhvervsevne. Den skadelidte havde tegnet en invalidepension, som udløste en udbetaling.

Der blev også rejst et erstatningskrav for den mistede lønindtægt, som den skadelidte havde som følge af ulykken. Ansvarsforsikringsselskabet gjorde herefter gældende, at den udbetalte invalidepension skulle fratrækkes erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Dette afviste Højesteret. Højesteret fastslog, at invalidepensionen havde karakter af en summaforsikring og derfor ikke kunne forlanges fradraget i den erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som forsikringsselskabet som færdselsansvarsforsikrer skulle betale.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Krav på tabt arbejdsfortjeneste afvist

12.03.2014

Østre Landsret fandt ikke, at der var tilknytning til...Læs mere

Dødsulykke udløste ikke dobbelterstatning

03.12.2013

Højesteret fortolker erstatningsansvarslovens § 14Læs mere

Højesteret vurderer grov uagtsomhed hos motorcyklist

13.11.2013

Højesteret giver vide rammer for den grove uagtsomhedLæs mere