Højesteret vurderer grov uagtsomhed hos motorcyklist

13.11.2013

Højesteret afsiger markant dom om grov uagtsomhed i trafikken.

Sagen vedrørte en trafikulykke, hvor en motorcykel kørte ind i en venstresvingende bil. Motorcyklisten havde haft en hastighed på ikke under 105 km/t, og den tilladte hastighed var 60 km/t. Motorcyklisten havde endvidere på strækningen op mod krydset kørt sin motorcykel på et baghjul alene. Motorcyklisten havde været fulgt af to andre motorcyklister, der havde måttet bremse hårdt ned for ikke at ramme bilisten.

Ulykken havde haft et strafferetligt efterspil, idet motorcyklisten var blevet idømt en bøde på kr. 4.500 for overtrædelse af færdselsloven, og han var endvidere blevet fradømt sit kørekort for en 6 måneders periode.

Motorcyklisten rejste krav mod bilistens forsikring for den personskade han havde pådraget sig. Forsikringsselskabet bestred at skulle betale, da man mente at motorcyklistens kørsel havde været groft uagtsom, og at erstatningen derfor måtte bortfalde.

Højesteret fastslog, at det ved vurderingen af den grove uagtsomhed i færdselslovens § 101, ikke er enhver form for grov uagtsomhed, der kan få betydning for bortfald eller nedsættelse af en erstatning. Nedsættelse kan kun ske, hvis der er tale om meget grov uagtsomhed. Her fraviger man således den traditionelle fortolkning af begrebet grov uagtsomhed i erstatningsretten.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder imidlertid ikke, at motorcyklistens adfærd var så grov, at erstatningen skulle nedsættes. Landsretten var kommet frem til det samme resultat.

Krav på tabt arbejdsfortjeneste afvist

12.03.2014

Østre Landsret fandt ikke, at der var tilknytning til...Læs mere

Dødsulykke udløste ikke dobbelterstatning

03.12.2013

Højesteret fortolker erstatningsansvarslovens § 14Læs mere